Doklady

Seznam dokladů, které potřebujete k uzavření manželství

 

1. Rodný list

 

2. Občanský průkaz nebo cestovní pas

 

3. Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

 

4. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu 

 

5. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého 

 

manžela.

 

Pokud je jeden ze snoubenců (nebo oba snoubenci) cizinec předloží spolu s výšeuvedenými ještě následující doklady: 

 

1. Doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)

 

2. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

3. Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

 

4. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší sedmi pracovních dnů (snoubenec si musí zažádat osobně o potvrzení na příslušném oddělení cizinecké policie).